GABRIELLA COLEMAN

Part 5

En els darrers cinc anys hem sigut testimonis d'un boom en la politització de la cultura hacker amb geeks i techies entrant en l'arena política. El que realment fascina respecte aquest fenòmen és que existeix una veritable diversitat en la política hacker que va desde l'escriptura de software lliure als whistleblowers. En aquest vídeo Biella Coleman explica les raons d'aquestes circumstàncies i també la importància cultural i política d'Anonymous.