GABRIELLA COLEMAN

Part 4

Biella Coleman explica com Anonymous realment va arrancar i va arribar a ser conegut mundialment després de la seva participació en les revoltes que van brotar en el Nord d'Àfrica, l'any 2011. Aquest moment va ser realment important perquè l'activisme on-line va aconseguir sobrepassar el tema de la censura i més de dos o tres decenes d'operacions van emergir al voltant del món. Segons Coleman, la geografia d'Anonymous és com el d'una hidra: un mateix cos però amb diferents caps que sovint lluiten uns contra els altres.