GABRIELLA COLEMAN

Part 2

Gabriella descriu Anonymous como el col·lectiu enmascarat que lluita en contra d'una altre màscara, la violència política disfressada, exercida per institucions aparentment neutrals i independents. No obstant això, tot i que avui Anonymous és conegut per la seva postura política oberta, en el seus inicis no estava destinat a ser una criatura política.