GABRIELLA COLEMAN

Part 1

Gabriella Colema és una antropòloga cultural que va dedicar sis anys de la seva carrera a la exploració del grup global de hacktivistes, Anonymous, convertint-se d'aquesta manera en la seva observadora, confident y defensora. El seu treball ha culminat en el llibre "Hacker, Hoaxer, Whistleblower, Spy", els objectius del qual són acabar amb la desinformació i propagar la fascinació respecte a Anonymous.