CENTER FOR POSTNATURAL HISTORY

Part 3

El concepte "Post natural" s'entén millor si mirem més enllà de l'organisme en si. En un museu d'història natural, un hàbitat es descriu en termes ecològics o climatològics. Tanmateix, la definició d'un hàbitat post natural depèn de factors humans com: fronteres internacionals, polítiques determinades, fronteres nacionals o, fins i tot, de les parets d'un edifici. Pell exposa alguns dels hàbitats determinats per l'ésser humà que està remodelant el paisatge del planeta, com per exemple el Dugway Proving Ground a Utah.