CENTER FOR POSTNATURAL HISTORY

Part 2

Com es converteix un espècimen en un organisme postnatural? El procés pot ser tan simple com construir una tanca al voltant d'una planta, canviar l'hàbitat natural d'un animal, o tan complex com la modificació genètica d'un espècimen. A més, la cultura hacker també ha esquerdat la biologia. Avui en dia, els informàtics estan interessats en biologia intentant programar la vida mateixa.