Ztohoven

Part 6

Les reaccions de la Televisió Nacional Checa, el judici i alguns aprenentatges bastant surrealistes.