Ztohoven

Part 1

Introducció. El col·lectiu Ztohoven. Planificant l'operació "Subconciente Violat".