Wu Ming

Part 5
Preguntes del públic.

Guerres civils o guerres de l'imaginari? (Combatre amb les nostres pròpies armes, no les de l'enemic).

Què opineu de les traduccions dels vostres llibres?

Quins són avui dia les històries que no us agraden, a les quals cal resistir-se? (Reflexions sobre la fi de la història i de les històries, el xoc de civilitzacions, les històries tancades i la propietat privada de la cultura popular.)

Com va ser la transició del projecte Luther Blissett a Wu Ming? Com heu recuperat la polifonia de Blissett en Wu Ming? (La identitat múltiple de Luther Blissett. Wu Ming i el tòpic de l'escriptura com a creació individual. El pla quinquennal de Luther Blissett: el underground i la cultura popular. El llegat de Blissett en Wu Ming: copyleft, rebuig a la biografia, reputació i narracions obertes. El sisè "Wu Ming": el públic.)

Quin paper juga la història en les vostres narracions?