Julian Oliver

Part 8

Amb "PRISM: El Marc de Beacon", un prisma real que exposa la informació obtinguda a través de la intercepció de telèfons mòbils, Julian Oliver dóna forma a la tecnologia utilitzada per la vigilància governamental. "Es parla de tota aquesta vigilància del govern, però cap de nosaltres sap en realitat com és aquesta tecnologia." Julian Oliver finalitza la conversa amb Newstweek, un endoll de paret innocu que manipula la xarxa local sense fils i que canvia la realitat percebuda en la capa Ontològica .