Julian Oliver

Part 1

En aquesta xerrada, anomenada "Working the Stack", Julian Oliver s'ocupa de la noció d'Internet, de les xarxes d'ordinadors i de les telecomunicacions en general com a material per a la investigació crítica i creativa. Els problemes que planteja la metàfora del núvol són: la desmaterialització de la tecnologia, la seva representació com una infraestructura transnacional no problemàtica, la difusió de la ideologia de la interacció sense fissures, mentre que està dissenyat per tal d'ocultar l'enginyeria. La uniformitat tendeix a ocultar els marges, però els necessitem per orientar-nos. No obstant això, no se'ns permet entendre com les màquines en xarxa (la nostra curiositat fins i tot pot ser punible, per exemple anul·lant la garantia). "El meu interés és la frontera tecnopolítica entre l'interior i l'exterior de la màquina."