Improv Everywhere

Part 2

Una de les primeres missions a gran escala: "Look up more" i les reaccions de tres diferents botigues. Una altra acció en un espai comercial: la "Operation Best Buy". [Versió original en anglès]