Improv Everywhere

Part 1

El començament de Improv Everywhere: ser Ben Folds. Els quatre punts principals de les intervencions de Improv. El metre "Sense Pantalons": de 6 col·legues a 1200 persones. [Versió original en anglès]