Ambigües seduccions

Introducció a The Influencers 2005

The Influencers és una trobada pública que presenta al públic de Barcelona unes pràctiques creatives anòmales que travessen les tradicionals definicions d'art, enginyeria informàtica, disseny, espectacle i cultura de l'oci.

El festival és una manera de compartir una recerca que va començar l'any 2000 en Bologna (Itàlia) sota el nom de Digital is not analog i que al llarg dels anys ha anat traçant els contorns d'un camp propi on s'exploren les estratègies més controvertides d'intervenció al món de la comunicació. Tant les que se serveixen d'eines tecnològiques revolucionàries com a internet o les xarxes p2p, com les que irrompen en la cultura popular (mitjans de comunicació mainstream, música pop, publicitat) o que tergiversen les estratègies del màrqueting i ocupen abusivament l'imaginari del consum més desenfrenat.

Els artistes presents en The Influencers 2005 utilitzen i barregen tàcticament eines diverses com el videojoc, el disseny gràfic, la comunicació en internet, el màrqueting polític, el llenguatge de l'art i el teatre. El resultat és la intervenció directa en els fluxos quotidians d'informació, significats i emocions, no solament en els mitjans de comunicació oficials, sinó també al món del consum i la cultura de l'oci. És a dir, tot àmbit i sistema productiu en el qual es creen imatges i desitjos col·lectius, es defineixen les prioritats de l'agenda social, es difonen i manipulen sentiments comuns.

Amb les seves accions, els Influencers sovint s'aprofiten de conjuntures favorables i sense demanar permís s'apoderen per un moment dels codis de l'art, de l'acció política o dels negocis. No es tracta de formes modernes de contrainformació, ni tampoc d'art o de tecnologies amb contingut polític, sinó de projectes que no són gens més que una reafirmació seductora i de vegades surrealista d'idees que estan en el cap de tot el món. Amb un advertiment: els que es preocupin solament dels continguts tal vegada quedaran decebuts perquè la seva habilitat consisteix a dissenyar un marc gairebé invisible, gairebé, dins de la cultura massiva.

Posant en escena els estils típics del entertainment, de la informació comercial o de la comunicació política, els Influencers juguen amb l'atenció, provoquen la curiositat, són ambiguament seductors. No obstant això, a través de mecanismes de remix, camuflatge o sobreidentificació, generen un altre tipus d'entreteniment, radical en els seus propòsits i políticament incorrecte. Se reapropien del cinisme i ho emboliquen en nous contextos i en noves consignes. Ho porten als extrems, ho fan esclatar i finalment, ho llancen en la cara del públic.