Eddo Stern

http://eddostern.com

Eddo Stern és un artista multidisciplinari el treball del qual s'estén des de les modificacions de videojocs o les instal·lacions fins al "machinema" (cinema realitzat amb seqüències de videojocs). Nascut a Tel Aviv i assentat en Sant Francisco, Stern explora amb les seves obres noves formes de relació entre documental i ficció, la relació entre fantasies tecnològiques i història així com les diferents cultures que es representen a través del vídeo, els videojocs i Internet.