Wolfgang Staehle

Part 2

1991-4: els primers experiments multimèdia en xarxa. Nous reptes: vendre imatges electròniques i establir connexions entre espai virtual i espai físic, primer localment i després en llarga distància.