Oscar Brahim

Part 3

Els primers exercicis, gripaus, cocaïna.

"Que sigui subtil, però que també confongui".

Ponts i tipografies.

"Necessito nens".

"Tinc el teu password".