Julius Von Bismarck

Part 6

Una demostració pràctica de com funciona la Image Fulgurator.

Preguntes del públic. Com funcionava el projecte del "Smile" StimmungsGasometer? Aclariments sobre alguns aspectes tècnics de funcionament de la Fulgurator? T'has plantejat la possibilitat que la Fulgurator pugui ser utilitzada com a vehicle de publicitat? Com penses protegir el teu invent?