Constant Dullaart

Part 5

"Meta-Youtube": una nova escena basada en experiments i jocs surrealistes amb l'interfície i la "realitat" dels llocs d'Internet, com per exemple Youtube.

Dos exemples d'operacions amb el navegador: The Agreeing Internet i The Revolving Internet.