Constant Dullaart

Part 2

Un projecte de 2005: arxivar vídeos que la gent pujava llavors a la xarxa per vendre objectes de tot tipus. Vídeos purs, sense cap intenció artística, i encara així plens d'efectes inesperats i decisions estranyes.