Graffiti Illumination

Operació tàctica de ZEVS

Operació tàctica realitzada per Zevs als carrers de Barcelona
Febrer de 2010
Una producció The Influencers 2010
Vídeo de Pilar Monsell