James Acord

(EUA)

Acord és l'únic individu amb llicència per treballar amb materials radioactius, després de més de nou anys de recerques va aconseguir sublimar la més moderna de les alquímies: convertir els residus radioactius en matèria inerta i posteriorment en escultures, garantint que fossin químicament segurs. El seu treball es proposa qüestionar el “desinterès còmplice” implícit en les representacions dominants de l'era nuclear i a confrontar aquesta ficció propera al mite afavorida pel desconeixement.

UPDATE: James Acord ha mort a principi de gener de 2011. RIP
http://jameslacord.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/James_Acord