Institute for Applied Autonomy

http://www.appliedautonomy.com/

L'Institute for Applied Autonomy (IAA) (=Institut per a l'Autonomia Aplicada) va ser creat en 1998 com una organització per al creixement i desenvolupament tecnològic, amb inquietuds d'àmbit col·lectiu i individual. "Si la tecnologia de la repressió es torna més i més forta - afirma l'IAA - però és, econòmicament poc sostenible, l'Institut per a l'Autonomia Aplicada ha identificat un mercat emergent d'insurrecció cultural com el mercat més estable en els propers anys".

L'Institut per a l'Autonomia Aplicada s'ha fet famós amb projectes robòtics com per exemple Little Brother o Graffiti Writer, que han invertit la connexió tradicional entre la recerca i els centres de poder. "Fent que Graffiti Writer fos públicament accessible", afirma Kay Saracera, membre de l'IAA, "hem aconseguit diversos objectius, d'una banda estem animant a la gent a ser expressius i a compartir les seves idees dins de la seva comunitat. I en segon lloc, estem explorant les possibilitats de l'ús de noves tecnologies per crear espectacles públics en els quals es pugui alterar la concepció habitual del món que els envolta."

Un dels projectes més recents de l'Institut per a l'Autonomia Aplicada és iSee, una aplicació per al Web i plataformes sense fils basada en una base de dades actualitzada en temps real que permet a qualsevol usuari programar rutes urbanes amb la més mínima exposició a les càmeres de seguretat de la ciutat de Nova York. "Atès que sent més conscients de la seguretat pública i incrementada la demanda de seguretat en un període de creixents atacs terroristes, els projectes que afebleixen els sistemes de control social, poden arribar a semblar per a alguns, com una mica de mal gust. La posició de l'Institut per a l'Autonomia Aplicada és que precisament aquests temps reclamen aquests projectes amb encara més urgència."