Alterazioni Video

http://www.alterazionivideo.com

Alterazioni Video (Alteracions Vídeo) va néixer en 2004 com a empresa comercial de produccions multimèdia amb l'objectiu explícit d'assegurar-se els recursos necessaris per realitzar intervencions radicals al món de l'art i en els punts d'intersecció amb les indústries culturals. Els mitjans preferits per Alterazioni Video inclouen el vídeo, l'edició de llibres, vendes interactives de hashish, armes d'atac sonor heavy-metal, apropiació de freqüències de mòbils Bluetooth i de radi d'ona curta, i fins a la producció artesanal d'oli d'oliva. Les diferents intervencions del col·lectiu es poden entendre com a accions en l'espai públic i en l'imaginari contemporani per replantejar la frontera entre veritat i representació, entre legalitat i il·legalitat, creant situacions que insinuïn la realitat i deformin la seva visió.

Taller de Alterazioni Video en Hangar
del 3 al 5 de març de 2008