Vladan Joler

https://labs.rs/

"Al llarg de la història, la comunicació i la informació han constituït fonts fonamentals de poder i contrapoder, de dominació i de canvi social. Això es deu al fet que la batalla més important que avui es lliura en la societat és la batalla per l'opinió pública. La forma en què la gent pensa determina la destinació de les normes i valors sobre els quals es construeixen les societats".

Aquesta cita del sociòleg Manuel Castells encapçala un dels documents de recerca més reveladors que Share Lab ha produït fins ara: "Cartografiar i quantificar la guerra d'informació política", sobre les noves formes de propaganda algorítmica a Sèrbia.

Vladan Joler és un dels membres fundadors d'aquest equip de recerca independent amb seu a l'ex-Iugoslàvia, entre els quals es troben tecnòlegs, artistes, activistes i advocats. Es van proposar explorar com l'ús social de les dades estan canviant l'esfera pública contemporània. Per això, exploren les autopistes de la frontera electrònica, així com els camins ocults i invisibles i els fluxos profunds de la informació. Comprendre millor els nous desafiaments que s'imposen a la neutralitat de la xarxa i a les qüestions relacionades amb la privacitat i la seguretat és el seu objectiu.

A la seva primera recerca de dades, "Infraestructures Invisibles", van utilitzar diversos mètodes de topologia de les xarxes, mineria de dades i visualització de dades per crear un atles temptatiu de l'arquitectura de la xarxa que fa possible internet. El propòsit d'aquestes cartografies no era només el mapeig, sinó també descobrir les implicacions tecnològiques i polítiques del nou estrat tecnològic que les organitzacions privades i públiques estan desplegant en tot el planeta.

En "La fàbrica algorítmica de Facebook" Share Labs va utilitzar anàlisi de dades i enginyeria inversa intel·ligent amb l'objectiu d'exposar i visualitzar el procés de quantificació, segmentació i explotació amagat darrere de les amigables interfícies d'usuari de Facebook, la veritable caixa negra de la xarxa social més gran del món.

La guerra de dades polítiques és un dels àmbits de recerca més recents de Share Lab. Una ona d'intervencionisme ocult ha començat a infectar l'interminable reality show dels mitjans online. Lluny de ser un escenari on els usuaris gaudeixen de llibertat d'expressió i autonomia, els mitjans socials s'han convertit en un camp de batalla secret, on les discussions són segrestades per bots i trols, el contingut és esborrat per opacs atacs de denegació de servei (DDoS) i on les persones són víctimes d'operacions altament selectives.

La sessió "Trolls, Trumps and Algorithmic Propaganda" és part de
The New Networked Normal
Un programa en col·laboració amb Abandon Normal Devices (Regne Unit), Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, The Influencers, Transmediale (Alemanya) and STRP (Països Baixos).

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.