The New Networked Normal

Art, tecnologia i ciutadania en la època de la xarxa

Juliol 2017 – Juny 2019

En un període d'incertesa política i ràpid canvi tecnològic, uns esdeveniments globals estan alterant les principals normes econòmiques, culturals, socials i geogràfiques fins al punt de qüestionar els nostres ideals de ciutadania, sobirania i governança. En aquest procés de canvi les noves tecnologies, comunitats emergents i les xarxes juguen l'important paper de catalitzadors, però també ofereixen nous models i oportunitats en la vida, el treball i la comunicació de les persones, albirant futures formes de sobirania.

Per abordar aquestes qüestions des del punt de vista de les pràctiques creatives experimentals, en 2017 decidim donar vida aThe New Networked Normal (NNN), un nou projecte de cooperació cultural en col·laboració amb 5 organitzacions destacades a l'escena europea: Abandon Normal Devices (UK), Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (Catalonia, Spain), The Influencers (Catalonia, Spain), Transmediale (Germany) and STRP (Netherlands).

Junts convidarem artistes, organitzacions i ciutadans a conèixer els exemples més rellevants de la cultura crítica contemporània, buscant inspiració, debatent i possiblement construint formes d'apoderament.This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.